భావన

భావన

                                       

భావన : – ఒక దాని విమర్శకులు లేదా మద్దతుదారులు , నటుడు mystically పాత్ర ‘ అవుతుంది ‘ లేదా ఏదో వాచ్యంగా జీవితంలో పాత్ర నివసిస్తున్నారు ప్రయత్నిస్తుంది నటన ఒక విధానంగా నటుడు లేదా నటి లేదా కళాకారుడు యొక్క ఫీలింగ్ గాని వింటాడు ఉంటే . అన్ని మూస ధోరణిలో వలె, రెండు వివరణలు తప్పు. ఫీలింగ్ సింపుల్ బద్ధంగా వాక్య : ” ఫీలింగ్ వారు బాగా నటించింది చేసినప్పుడు అన్ని నటులు ఎప్పుడూ పేరు నటనా విధానం ఏమిటి . ” వారు జీవించినప్పుడు ఫీలింగ్ నటుడు లేదా నటి లేదా కళాకారుడు యొక్క ఐస్ చూడగలము మా ఫారం లో మరియు మా పదాలు లో స్టేజ్ నాటకాల లేదా దృశ్య లేదా చిత్రం లేదా సినిమా లేదా సినిమా జీవితం యొక్క అక్షర . వారు ఫేస్ లేదా శరీర కదలికలు వ్యక్తం లేదా వారు వాచెస్ మరియు థింగ్స్ ఎవరు ప్రేక్షకులు పరిశీలించబడ్డాయో ఐస్ కనిపించనున్నారు ఒక సంభాషణ ద్వారా, చెయ్యబడలేదు స్క్రీన్ లేదా స్టేజ్ నాటకాల మొదలైనవి ఆర్టిస్ట్ లేదా నటుడు లేదా జైపాల్ ప్రదర్శన . ,

అతను పని ముఖ్యంగా పద్ధతి అధ్యయనం మరియు ఉపయోగించే ఇద్దరు నటులుగా మంచి నటులను భావనను కల్పిస్తుంది కారణంగా ఇప్పుడు సామాన్య పరిశీలకునికి , ఆ అర్థం ; కానీ విధమైన వ్యాఖ్యానానికి విరుద్ధంగా ఉంది . మేము పిలవబడే ” విధానం నటన ఏ భావనలు నటించాను లేదా నటిగా లేదా నటుడిగా ప్లేడ్ నా అక్షర లేదా రోల్ మనగలిగిందని ఉంది ” కొత్త కాదు , కానీ పశ్చిమ నాగరికత నాటివి అర్థం . నిజానికి , గ్రీకులు ( ఇది కాన్స్టాంటిన్ Stanislavsky ఘనత ఉన్నప్పటికీ ) నటన ఈ రకమైన గుర్తించడానికి మరియు సాధన మొదటివారు.

రోల్ ఫీలింగ్ , నటన యొక్క శృంగారభరితం ఫీలింగ్ , నటన యొక్క భావోద్వేగ ఫీలింగ్ , దైవ ఇన్స్పిరేషన్ , ముసేస్ : శతాబ్దాలుగా, సంస్కృతులు ” మంచి ” నటన ఈ రకమైన వివరించడానికి వివిధ పదాలను మరియు మాటలను ఉపయోగిస్తారు . ఈ నిబంధనలు కేవలం ప్రతిభావంతులైన నటులు ప్రేక్షకుల ఒక కదిలే ప్రదర్శన అనుభవం ఏమి సాధనకు , తరచుగా సార్లు తెలియకుండానే , ఉపయోగించిన సృజనాత్మకత ఒక సేంద్రీయ ప్రక్రియ వివరించారు ; మరియు ఈ ‘ కదిలే ‘ ( తిరిగి) అది నిజమైన ఉంటే కథ ఫిక్షన్ లోపల నటుడు జీవితంలో అనుభవించే మరియు ఇప్పుడు జరుగుతున్న నిజానికి . ఇతరులు లో కోరికలు కదిలే రహస్య వయస్సు బ్రాడ్కాస్టర్ బ్రాడ్కాస్టర్ తరలించేందుకు , మరియు వయస్సు బ్రాడ్కాస్టర్ బ్రాడ్కాస్టర్ ఇకపై ఉండే జీవితం నుండి అనుభవాలను తెరపైకి “వీక్షణలు ” భావన తీసుకొచ్చాడు సాధ్యపడింది కదిలే . సారాంశం, దశ లేదా సినిమా లేదా చిత్రం లేదా చిత్రం ఎదుర్కొనే కోసం పునాదిగా నటుడి ఊహల మార్పు కలిగించే మెమరీ ఫీలింగ్ విధానం సృజనాత్మక నాటకం ( తిరిగి ) కోర్ సూత్రం ప్రధానంగా దృష్టిలో చూడవచ్చు .

ఈ ఆలోచన మొదటి ‘ భావన యొక్క సిస్టమ్ ‘ అని ఉంది, తర్వాత , వంటి మరింత యాక్టర్స్ స్టూడియో , థియేటర్ గ్రూప్ అభివృద్ధి ఆపై ఇన్స్టిట్యూట్ , ‘ అనుభూతుల విధానం ‘ . భావాలు విధానం క్షణం మానవ సత్యం పాతుకుపోయిన ప్రదర్శనలు సృష్టిస్తుంది ప్రత్యేకమైన మరియు అసలైన ప్రవర్తనతో అక్షరాలు గర్భం వారి ఊహ , భావాలను మరియు భావోద్వేగాలను ఉపయోగించడానికి నటులు శిక్షణ .

దాని చేయు రూపంలో బోధిస్తుంది ప్రపంచంలోని పాఠశాల వంటి , థియేటర్ మరియు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ విధానం యాక్టింగ్ ఫీలింగ్ మరియు ప్రపంచాలను చాలా తెలివైన మరియు నిజాయితీ నటులు లేదా నటి లేదా కళాకారులు కొన్ని శిక్షణ దాని సంప్రదాయం లోకి లోతుగా పరిశోధన చేయు కోరుతూ అన్ని నటులు వేల ఉంది .